Algı yönetimi nedir, Algı yönetimi ne işe yarar?

Konu içeriği;

  1. Algı yönetimi nedir?
  2. Algı yönetimi ne işe yarar? Hangi alanlarla kullanılabilir?
  3. İstediğimiz imajı nasıl oluşturacağız?
  4. İletişimde algı yönetiminin önemi nedir?

Algı yönetimi nedir?

Algı yönetimi içeriğindeki birçok koşul ile birlikte insanların kafansında sizin hakkınızdaki algıların yönetim sürecidir. Algı yönetiminde amaç imaj bütünlüğüne sahip olmaktır. İmaj bütünlüğü dediğimiz durum ise sadece dış görünüş değil, imaj bütünlüğünün içerisinde dışsal tarz dediğimiz yani görüntü yönetimi, beden dili kullanımı, ses ve konuşma yönetimi, protokol yönetimi, nezaket kuralları, yazma, davranışlar, sunum teknikleri, dinleme becerisi, kişinin kendine duyduğu özgüven, stres ve zaman yönetimi, iletişim becerileri, karizması, özsaygısı da vardır. Tüm bu alt başlıklarla beraber algı yönetimi insanların zihninde nasıl yer almak istiyorsak, nasıl bilinmek, nasıl anılmak istiyorsak hedeflenen imaj, istenilen imaj odur.

algı yönetimi

Algı yönetimi ne işe yarar? Hangi alanlarla kullanılabilir?

Algı yönetimi kişisel hayatımızda ve günümüzde çok farklı noktalarda kullanılabiliyor. Algı yönetiminin amacı hedef kitleyi etkilemek. Bundan dolayı reklamcılık, sanat dalları, halkla ilişkiler, satış pazarlama, siyaset alanlarında algı yönetiminin kullanımından bahsedilebilir. Üst düzey ve orta yöneticiler tarafından muhatap oldukları kişiler veya kitleler ile iyi iletişim kurmak, hitap edilen kişi ve kitleleri etkilemek, söz sahibi olabilmek için algı yönetimi kullanımından bahsedebiliriz. Bu açılardan bakıldığında yapılan işin adı ne olursa olsun, muhatap kitlesi tarafından olumlu algılanmak isteyen, imajını, itibarını güçlü tutmak isteyen büyük şirketler, bireysel olarak kişiler, muhatap oldukları kişi ve kitlelerin zihninde doğru yer almak, onların algılarını etkileyecek davranış ve faaliyetler için algı yönetimini kullanabilirler. Kişisel duruma indirgersek algı yönetimini farkına vararak ya da varmayarak her birimiz kullanmaktayız ve iletişimde olduğumuz her kişiye yönelik kullanıyoruz. Sosyal hayatımızda, özel hayatımızda, iş yaşantımızda gibi… Bırakmak istediğimiz imaj ile kendi öz imajımız arasında çok fark olmaması ya da algı yönetimi eğitimi ile bu farkı kapatabilmek, bu konuda da algı yönetiminde uzman bir imaj danışmanı size çok yardımcı olacaktır.

İstediğimiz imajı nasıl oluşturacağız?

Algı yönetiminde istenilen imaj bütünlüğüne ulaşmak için iki alt açılımı çok iyi değerlendirmek, analiz etmek gerekiyor. Kişinin öz imajı yani kendini nasıl gördüğü ve diğer kişilerin kişiyi nasıl gördüğü algılanan imajıdır. Bu iki noktanın birbirinden farkı ne kadar az ise istenilen imaja ulaşmakta kolay ve daha az zaman alıcı olur. Algı yönetimi eğitimlerinde, kişi tarafından kişinin kendi öz imajı ile istediği imajın birbirine yakın olduğu varsayılmaktadır. Buradaki en önemli noktalardan biri algılanan imajın, kişinin öz imajı ile ne kadar uyumlu olduğudur.

imaj-ve-algi-yonetimi-egitimi

İletişimde algı yönetiminin önemi nedir?

Algı yönetiminin temelinde iletişim vardır. Her iki kavram da çok iç içedir. İletişim algıyı yönetme konusunda önemli bir araçtır. Kişiler ile olan iletişimimizi yönetebiliyorsak, kişilerin zihnindeki algımızı yönetebiliyoruz diyebiliriz. Algı yönetimi kurmak istediğimiz muhatap kitle ile ya da kişi ile her anlamda iletişimde oluruz.

Nedir bu iletişim halleri

  • Beden dili iletişimi
  • Sözlü iletişim
  • Sözsüz iletişim

Bunlar oldukça önemli çünkü kişiler ile olan iletişim halinde ne söylediğimizden çok nasıl söylediğimiz önem taşımaktadır. Nasıl söylediğimizin içinde de az önce bahsettiğimiz beden dili iletişimi, sözlü iletişim, sözsüz iletişim, yer almaktadır. Tüm bu iletişim hallerini doğru kullanabilir, kişi ya da kitleleri motive edip eksiksiz bir iletişim kurarsak algı yönetimini başarı ile gerçekleştirmiş oluruz.

    1. Gökhan